Tepis Dakyah Orientalis Barat

PUTRAJAYA 19 Disember 2009 - "Dakyah orientalis Barat yang masih berdegil menganggap jihad sebagai jalan untuk menyebar agama Islam ke merata tempat di seluruh dunia perlu ditangani semua umat Islam di dunia." kata Pengerusi Ulama Sedunia Prof. Dr. Yusuf Abdullah Ali Al-Qaradawi dan juga tokoh Maal Hijrah 1431H yang diterimanya dari kerajaan Malaysia. [Utusan Malaysia]

Isnin, Ogos 31, 2009

KAEDAH ASAS ORIENTALIS (2)

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

iii) Tidak Kedekut Dalam Melaburkan Wang Untuk Kajian.

Golongan orientalis ini tidak langsung merasa lokek untuk menghabiskan wang bagi melakukan sebarang kajian ilmiah berkaitan sesuatu perkara yang dianggap penting bagi pengetahuan masyarakatnya. Bahkan, segala usaha mereka mendapat bantuan penuh pihak kerajaan Barat dalam apa bentuk saluran yang diperlukan. Mereka dibantu untuk mendirikan institusi swasta atas nama ‘yayasan kebajikan’ yang membolehkan para orientalis ini berupaya untuk mencari bahan yang diperlukan dalam kajian mereka.

Segala bahan rujukan dapat dibeli dan dikumpulkan dengan bantuan pihak kerajaan dan badan swasta yang turut membantu serta perjalanan ke lokasi kajian di sesebuah tempat yang jauh sekitar Timur Tengah dapat dijalankan dengan mudah. Sekiranya lokasi yang dituju itu mempunyai sebarang konflik politik yang sedang berlaku, mereka akan dapat melepasinya dengan bantuan pihak kerajaan dengan diletakkan posisi sebagai pegawai kerajaan dan juga ketua perunding yang disenaraikan sama kedudukannya dengan pegawai kelas atasan.

Setiap kajian yang dapat diselesaikan dengan baik, turut dibantu oleh badan kerajaan dalam usaha mencetak dan menyebarkannya. Hal ini begitu berbeza dengan apa yang berlaku di dunia Timur yang amat mengongkong para pengkaji dalam lapangan kajian akademik. Sedangkan pernah suatu ketika dahulu, umat ini merupakan satu bangsa yang mampu menguasai fungsi keilmuan dan menjadi pusat ketamadunan dunia.

iv) Sering Bekerjasama Sesama Mereka.

Para orientalis sering melakukan kerjasama di antara mereka dalam pelbagai lapangan, sama ada dalam proses pembelajaran dan membentangkan sebarang kertas kerja di dalam sesebuah seminar atau perhimpunan yang diadakan. Mereka juga secara sukarela untuk menjadi pensyarah pelawat yang sering berkunjung ke serata kuliah universiti di seluruh Eropah untuk mendidik para pelajar dan bertemu dengan para pensyarahnya. Semua ini dilakukan adalah untuk mewujudkan para pelajar yang berkemahiran dan mampu meneruskan agenda mereka dan objektif perjuangan mereka.

Mereka berusaha bersama dalam berkongsi tenaga dan kepakaran bagi menjayakan sesebuah konvensyen, seminar akademik dan kursus yang berkaitan. Usaha ini dapat dilihat daripada kerjasama mereka dalam merealisasikan penerbitan karya kajian mereka dan disebarkan di serata Eropah hingga ke Amerika. Begitu juga dengan kerjasama dalam usaha menjalinkan hubungan akademik sesama mereka hingga ke tahap menghulurkan dermasiswa bagi program pertukaran pelajar di kedua-dua benua bagi mencapai misi Orientalisme. Bantuan kewangan ini dihulurkan oleh sesetengah badan kebajikan yang terdapat di Amerika dan Eropah dengan diberikan kepada para pelajarnya di mana sahaja mereka berada.

v) Bersikap Prihatin Sesama Mereka.

Sikap prihatin di kalangan orientalis juga jelas tercermin daripada usaha yang mereka lakukan. Segala kesungguhan dalam menyampaikan maklumat dan panduan berkaitan dengan apa yang mereka miliki, dilakukan dengan penuh ketekunan. Malahan mereka menganggapkan bahawa ilmu di bidang ini adalah sesuatu yang wajar diwarisi bagi memenuhi keperluan masyarakat Eropah dalam menghadapi kebangkitan Dunia Timur.

KAEDAH ASAS ORIENTALIS (1)

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Antara kaedah asas yang digunakan oleh para orientalis dalam usaha untuk mencapai matlamat mereka, boleh diringkaskan sebagaimana berikut:

i) Ikhlas Dalam Kajian & Melaksanakannya Bersungguh-Sungguh.

Antara perkara yang menjadi tarikan dalam konsep asas bagi seseorang orientalis dalam melaksanakan sebarang kajiannya adalah dari aspek kesungguhan mereka. Keistimewaan ini dapat dilihat daripada ketekunan mereka melakukan kajian penyelidikan dengan begitu ikhlas. Malahan mereka sanggup mengorbankan harta, masa dan tenaga bagi mencapai objektif tersebut.

Hal ini dapat diperhatikan dengan kepelbagaian usaha yang mereka tampilkan dengan penuh kesungguhan seperti melakukan penulisan terhadapa kajian yang telah dilakukan, melaksanakan sebarang bentuk program akademik seperti seminar dan perhimpunan, lawatan sambil belajar dan pelbagai lagi aktiviti yang berkaitan dengan kajian penyelidikan mereka.

ii) Sukakan Kemasyhuran & Berkeinginan Kuat Dalam Mendapat Maklumat.

Orientalis amat sukakan kemasyhuran dan menjadi rujukan utama bagi setiap kajian yang dilakukannya. Tidak hairanlah mereka adalah satu golongan yang begitu berkeinginan kuat untuk mendapatkan sebarang maklumat dalam sesuatu kajian yang dilakukan oleh mereka. Mereka begitu bersungguh dalam mencari maklumat terbaik bagi sesebuah masyarakat dan etnik yang di luar lingkungan mereka.
Mereka akan cuba mencari bahan ilmiah yang terdapat pada satu-satu etnik yang menjadi objektif kajian mereka daripada bahan berbentuk manuskrip, buku dan juga hingga ke batu-batu nesan yang mempunyai tulisan di atasnya. Malahan mereka mengetahui sejarah sesuatu bangsa dan persekitarannya yang menjadi objektif kajian mereka melebihi pengetahuan anak kelahiran tempatan itu sendiri.

Rabu, Julai 22, 2009

i) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain


Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling ‘memualkan’ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. Bahkan, mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. Oleh itu, mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya.

Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. Antara buku yang telah diberikan ‘amaran’ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri, antaranya “Sirah Ibn Ishaq”, “Sejarah al-Waqidi”, “Sejarah Abu al-Mikhnaf”, “Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya.

Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut, seperti Ibn Ishaq, al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah. Manakala, hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian penyelidikan mereka.

Isnin, April 20, 2009

h) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan

Oleh: Mohd Fikri bin Che Hussain

Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam. Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam.

Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan ‘mata pedang’ dan kekerasan. Segala bentuk keganasan dipaparkan, sekalipun terpaksa mereka-reka ‘jalan’ cerita yang baru sehingga tergadai maruah diri dan dicop sebagai penipu. Bagi mereka, itu semua tidak penting dan perlu dibimbangkan. Apa yang utama adalah mewujudkan keraguan dan kesamaran di minda umat Islam dan ajarannya.

Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules, pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis, pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi.

Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi.


Segala bentuk pemalsuan ini telah dinyatakan oleh Dr. al-Dib yang mengisahkan tentang harta benda al-Zubair bin al-‘Awwam radhiyallahu 'anhu yang diulas oleh Durant mengenai kisah ini, “al-Zubair mempunyai beberapa buah rumah di setiap bandar dan juga seribu kuda yang baik serta 10,000 orang hamba…” Sedangkan apa yang dinyatakan berdasarkan sumber buku Islam yang dipercayai menjelaskan sebagaimana berikut: “al-Zubair mempunyai seribu hamba yang membayar bayaran cukai kepadanya setiap hari. Tetapi beliau langsung tidak memasukkan ke rumahnya walaupun satu dirham kerana beliau bersedekah kesemuanya.”

Apabila dikaji semula oleh Dr. al-Dib berkaitan hal ini, jelas dapat diperhatikan penyelewengan yang dilakukan oleh orientalis ini yang menambahkan dengan seribu kuda yang baik. Kalimah ini diselitkan tanpa sebarang asas dan sumber yang pasti. Seterusnya kisah al-Zubair memberikan sedekah pada keseluruhan hartanya itu tanpa satu dirham pun yang masuk ke rumahnya, tidak dinyatakan langsung kenyataan ini. Adakah ini yang dikatakan amanah akademik?[1]


[1] Lihat tajuk artikel Metod Penulisan Sarjana Barat Terhadap Sejarah Islam oleh ‘Abd al-‘Azhim al-Dib. Majalah al-Ummah, Qatar. Bil. 27, hlm. 115-116.

Rabu, April 08, 2009

g) Mewujudkan Keraguan Dalam Aspek Sejarah Dan Sunnah

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Begitu banyak fakta dan info berkaitan dengan Sirah Hidup Nabi Muhammad dan juga Sejarah Dunia Islam yang diberikan fakta songsang dan amat menyeleweng dengan hakikat peristiwa sebenar yang terjadi. Sesetengah fakta itu diputar belitkan dengan baik agar sukar untuk dikenali antara baik dan buruk sesebuah peristiwa tersebut. Mereka sering menulis cerita berkaitan sejarah dengan diselitkan cerita yang bukan dari realiti sebenar, ataupun diselewengkan faktanya atau memutar belitkan dengan kisah-kisah khayalan yang sukar difahami.

Perkara ini merupakan salah satu teknik mereka yang paling berjaya dalam membuatkan masyarakat Islam sendiri merasa ragu-ragu terhadap kebenaran kisah sejarah umat Islam sendiri. Apabila diperhatikan kisah-kisah sebegini, ia memaparkan kisah pelik di kalangan umat Islam sendiri. Keadaan ini menjadi ‘gangguan’ bagi para pemuda Islam memahami serta menerima fakta sejarah agung umat Islam terdahulu.

Kesamaran ini jelas terpapar di antara dua keadaan bagi kisah Mu’awiyah yang diselewengkan di dalam buku-buku sejarah yang memaparkan bahawa beliau adalah seorang ahli politik pembangkang yang cuba merebut jawatan daripada Ali bin Abu Thalib dan menentang kepimpinannya. Situasi ini digunakan oleh setiap guru yang mengajar subjek tersebut kepada anak-anak Islam sejak kecil lagi.

Situasi ini begitu berbeza, apabila mereka ke masjid, kisah pertikaian dan perebutan kuasa di antara Mu’awiyah dan ‘Ali radhiyallahu 'anhuma ini tidak dipaparkan sedemikian. Mereka dinyatakan sebagai salah seorang pemimpin umat Islam dan juga termasuk di kalangan para sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang terkenal.

Dr. Muhammad Fathi ‘Utsman di dalam bukunya ada menyebutkan: “Mereka ini (orientalis) begitu melampau dalam mengisi fakta ada setiap penulisan karya mereka, terutamanya di dalam lapangan Sirah Nabi Muhammad. Mereka menggunakan segala daya usaha yang mereka ada untuk mewujudkan keraguan di dalamnya. Mereka menciptakan keraguan ini bermula daripada nama Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam dan seterusnya. Seandainya mereka mampu untuk mewujudkan keraguan di benak kaum muslimin, pasti mereka akan menjadikan umat Islam ragu-ragu hingga pada kewujudannya…” [1]


[1] Lihat buku Pancaran Cahaya Sejarah Islam oleh Muhammad Fathi Utsman, hlm. 69.

Sabtu, April 04, 2009

f) Huraian Dengan Sesuatu Yang Karut Dan Tiada Kaitan

Oleh: Mohd Fikri bin Che Hussain


Perkara yang karut dan bersumberkan pada andaian sendiri ini sering dilakukan oleh para orientalis di dalam kajian mereka. Hal ini disebutkan oleh Dr. al-Dib dalam satu komentarnya:
“Orientalis sering menyebutkan sesuatu yang karut dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi semasa dalam kehidupan manusia kini, pada sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku hanya berdasarkan andaian mereka. Malahan mereka pasti akan menghuraikannya berlandaskan hipotesis atau kepakaran mereka secara khusus dalam situasi yang berlaku dengan kehidupan mereka dan masyarakat mereka sehari-hari.” [1]

Misalnya, mereka menyesuaikan pemilihan para pemerintah sebagaimana situasi kehidupan masyarakat Barat yang menunjukkan pertikaian mereka dalam pemilihan sesebuah parti pemerintah dan calon pemimpin berdasarkan faktor masa kini.
Mereka menjadikan situasi ini seperti sesebuah pilihanraya dan wujudnya pemilihan calon pemimpin untuk disokong dan ditentang. Ini hanya pada teori sahaja, sedangkan pada praktikalnya yang berlaku amat berlainan sekali bagi golongan yang memiliki wang dan harta di negara Barat.

Mereka ini mampu membeli undi para pengundi agar memilih mereka dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki. Hal ini memaparkan betapa teruknya keadaan yang berlaku sehingga diterbitkan sebuah buku yang pernah menjadi buku ‘terlaris’ di pasaran dunia Barat yang berjudul “Membeli Pemimpin” dan buku yang lain bertajuk “Mencipta Pemimpin”.
Lalu mereka menggarapkan cerita sebegini di dalam kisah sejarah berkaitan dengan bai’ah pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dengan gambaran yang samar.

Mereka menyatakan bahawa beliau mendapatkan jawatan tersebut dengan hasil ‘penipuan’ untuk menguasai kepimpinan umat Islam di kala itu. Bahkan, mereka turut membuat andaian bahawa al-Siddiq telah merancang untuk mendapatkan jawatan tersebut dengan dua orang sahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang lain.
Sedangkan bagi pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah menetapkan bahawa para sahabatb adalah golongan yang mendapat ‘kemuliaan’ selepas para nabi dan rasul. Kelompok orientalis ini sedaya upaya men‘jelas’kan Abu Bakar al-Siddiq, ‘Umar dan Abu ‘Ubaidah ‘Amir bin al-Jarrah telah bersama-sama merancang dan berpakat untuk mengambil alih pucuk kepimpinan bersilih ganti sesama mereka.
Dakwaan tidak berasas ini disebarkan di dalam buku-buku karangan mereka, di samping kenyataan mereka yang mendakwa bahawa golongan Munafik ini adalah dilabelkan sebagai golongan ‘pembangkang’ di dalam senario politik Islam di era Nabi Muhammad dan juga para sahabat.

Pelbagai lagi kisah yang disebutkan di dalam buku-buku karya mereka dengan pelbagai fakta yang menyeleweng dan diguna pakai oleh para penulis Islam sendiri. Justeru itu, perkara ini memaparkan ‘perancangan jahat’ dan mempunyai ‘racun berbisa’ daripada pihak mereka selepas melakukan kajian yang didakwa berteraskan akademik dan begitu ilmiah untuk diguna pakai oleh seluruh masyarakat dunia. [2]


[1] Ibid. hlm. 99-100.
[2] Lihat buku Pengajian Sejarah oleh ‘Imad al-Din Khalil, hlm. 167.

Khamis, April 02, 2009

e) Lebih Suka Menurut Hawa Nafsu Dari Fakta Ilmiah


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Kelompok orientalis ini lebih mengutamakan akal fikiran mereka tanpa sebarang fakta ilmiah dalam menanggapi sesuatu perkara tersebut. Betapa banyak kesilapan dan kesalahan fakta sejarah yang telah dilakukan mereka dalam menulis karya berkaitan dengan sejarah Islam dan umatnya.

Sebahagian besar pemerintah dunia Islam dilabelkan sebagai ‘diktator’, contohnya para pemimpin Daulah Utsmaniyah Turki dalam pembukaan wilayah mereka di sekitar Eropah suatu ketika dulu.

Tentangan dan halangan yang dilalui oleh Turki Utsmaniyah untuk ke Eropah, terpaksa direntasi dengan peperangan sebagai jalan penyelesaian utama, telah dianggap ganas dan kejam. Masih berbaki kaum Kristian di sekitar Turki, Syria, Palestin sejak zaman itu hingga kini, bebas mengamalkan agama anutan mereka.

Sedangkan mereka menghapuskan kaum Muslimin dalam sebuah negara seperti yang berlaku di Andalusia sehingga tidak wujud seorang muslim yang bebas mengamalkan agamanya di sana, selama berabad-abad lamanya, tidak pula dianggap kejam?

Berkata Dr. ‘Abd al-‘Azhim al-Dib: “Kaum orientalis memulakan kajian dengan meletakkan matlamat dan batas di hadapannya. Hasil yang akan dicapainya adalah apa yang diterangkan, kemudian diubah dan ditetapkannya semula selepas itu. Bertitik tolak dari situ, segala kesimpulan dan hipotesis yang akan dikeluarkannya akan diambil daripada pendapat sebahagian dari kalangan mereka juga….” [1]


[1] Lihat tajuk artikel Metod Penulisan Sarjana Barat Terhadap Sejarah Islam oleh ‘Abd al-‘Azhim al-Dib. Majalah al-Ummah, Qatar. Bil. 27, hlm. 71.

Rabu, Mac 25, 2009

d) Mengutamakan Kajian Suku Arab Minoriti, Pertentangan Yang Wujud, Sejarah Era Jahiliyah Dan Apa Sahaja Sebelum Kedatangan Islam
Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain


Para orientalis amat menitik beratkan kajian yang berkaitan dengan kelompok suku dan kaum minoriti seperti kabilah, aliran mazhab yang pupus serta suku purba yang tidak mempunyai fakta kajian lagi seperti kerajaan Himyar, Ghassan, Palmyra, Tadammur dan sebagainya.

Mereka turut menumpukan kisah pertikaian dan pertelagahan di kalangan umat Islam yang ditimbulkan oleh mereka yang terpengaruh dengan ajaran sesat dan mendokong fahaman politik rosak, seperti kelompok Syiah Isma’iliyah, Druze, Hasyasyin (Assassin) dan juga Qaramithah yang pernah muncul dalam lembaran sejarah Islam.

Kajian berkaitan dengan berhala-berhala jahiliyah, sejarah Arab jahiliyah dan permulaan kedatangan Islam dan era awal kerasulan Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam turut dilakukan. Bahkan, mereka meletakkan kajian tersebut di satu kedudukan yang begitu tinggi dan melebihi dari apa yang sepatutnya.

Mereka juga turut mengumpulkan kisah tentang golongan munafikin di zaman Rasulullah dengan melabelkannya sebagai pihak pembangkang kerana berani memberikan tentangan kepada baginda atau memaparkan permusuhan dengan Allah dan rasul yang diutuskanNya.


Lebih menariknya, sesetengah mereka yang mengkaji perkara yang tidak mempunyai sebarang ‘manfaat’ ini kepada pihak Eropah dan juga umat Islam telah dianugerahkan dengan ijazah kedoktoran cemerlang dari universiti mereka.

Selasa, Mac 24, 2009

c) Mengkaji Perkara Yang Lemah (Dha’if) Dan Syaz Dalam Aspek Periwayatan


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Di dalam hal yang dinyatakan ini, jelas sebagaiman yang diperkatakan oleh Jawwad Ali, “Golongan orientalis ternyata mengambil cerita yang lemah (Dha’if) pada sesetengah perkara dan menghukumkannya agar dapat diterima oleh semua orang. Sekiranya tidak berjaya, mereka akan menyandarkan dengan sokongan cerita Syaz atau suatu berita yang pelik dan boleh dikritik mereka akan menggunakan teknik yang lebih melampau lagi. Mereka mengutamakan hal ini kerana berita Syaz ini adalah satu jalan yang mampu menghidupkan keraguan di jiwa manusia.” [1]

Ini adalah satu strategi yang popular dan sering digunakan oleh mereka setakat yang termampu. Malahan, mereka meneliti setiap buku yang mengumpulkan hadis-hadis terutamanya seperti kitab Kanz al-‘Ummal dan selain buku hadis yang masih tidak terdapat sebarang semakan tentang kesahihan hadis dan takhrij hadis-hadis yang terkandung di dalamnya.

[1] Lihat buku Sejarah Arab dalam Era Islam oleh Jawwad ‘Ali, hlm. 8.

Ahad, Mac 08, 2009

b) Mewujudkan Keraguan Terhadap Kesahihan Hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Kaum orientalis secara umumnya cuba mewujudkan keraguan dari aspek kesahihan sesebuah hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka turut membuat dakwaan bahawa hadis tidak pernah dibukukan dan dipindahkan periwayatannya hanya menerusi pemberitahuan dari mulut ke mulut. Hal ini memberikan anggapan bahawa hadis itu tidak sahih.[1]

Aspek kedua pula dari andaian mereka bahawa hadis itu terlalu banyak kepalsuan di dalamnya dengan rekaan dan ciptaan tokohnya. Mereka juga mendakwa bahawa para ahli Fiqh yang banyak mereka-reka hadis palsu dan menyebarkannya untuk membuatkan pandangan mereka diterima oleh masyarakat, lantas mereka berusaha mencipta dalil yang dapat disandarkan setiap pandangan yang diberikan itu.[2]


[1] Lihat buku Orientalis dan Pengajian Islam oleh ‘Abd al-Qahir Duwad al-‘Ani. (Dar al-Furqan: Amman, 2001). Hlm. 121
[2] Ibid. hlm. 122.

Selasa, Mac 03, 2009

METOD ORIENTALISOleh: Mohd Fikri Bin Che HussainBegitu sukar untuk mengumpulkan para orientalis ini di dalam satu kelompok dan dinyatakan pula satu metod mereka yang seiring dengan perubahan masa dan ketika. Malah bertambah sukar untuk menerangkan hasil kaji selidik yang mereka perolehi dari seluruh aspek kajian yang telah dilakukan.
Namun cara paling mudah untuk menjelaskan keseluruhan metod yang diguna pakai oleh sebahagian besar orientalis ini, sejak dari dulu hingga kini dalam mengkaji keilmuan Islam ini dapat dinilai secara umum sahaja, seperti berikut:

a) Mendakwa Agama Islam Berasal Dari Agama Yahudi Dan Kristian

Dakwaan ini begitu banyak didapati di dalam buku-buku karangan mereka berkaitan dengan wahyu yang diturunkan dan juga berkenaan dengan al-Quran al-Karim dan Sunnah. Perkara ini diterangkan oleh Imad al-Din Khalil dari kenyataan Jawwad Ali, “Majoriti orientalis Kristian adalah dari kalangan mereka yang agamawan atau para pelajar lepasan kolej Kristian.


Apabila mereka mengkaji beberapa topik yang menyentuh aspek akidah Islam yang mempu menggoyahkan jiwa mereka. Maka, mereka cuba mengubahnya kepada asas Kristian…”[1]
Begitu juga dengan komentar al-Thibawi dalam kajiannya yang menunjukkan sebilangan orientalis yang bertutur menggunakan bahasa Inggeris berpendapat dengan hal sedemikian seperti Montgomery Watt, Bernard Lewis dan sebagainya.[2]


[1] Lihat buku Pengajian Sejarah oleh ‘Imad al-Din Khalil, hlm. 159.
[2] Lihat buku Orientalis yang Bertutur Menggunakan Bahasa Inggeris oleh Abd al-Lathif al-Thibawi, hlm. 10-13. Terjemahan oleh Qasim al-Samaraii.

Jumaat, Februari 20, 2009

9.5 Matlamat Orientalis - Tujuan Kebudayaan


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain


Antara misi penting yang dilaksanakan oleh para orientalis adalah dengan menyebarkan kebudayaan Barat yang lebih dikenali sebagai ‘Budaya Kuning’ dengan jalan yang sangat halus. Budaya ini disebarkan secara meluas dan begitu cepat mempengaruhi kepada budaya dan bangsa yang lain. Generasi sesebuah tempat, sanggup menolak budaya tradisi mereka kerana lebih mengutamakan budaya asing yang dianggap lebih ‘maju’ dan moden di benak pemikiran mereka.

Situasi ini dihadapi bukan sahaja di negara kita Malaysia, bahkan di seluruh pelusuk dunia dengan pelbagai budaya yang ‘merosak’ dan mampu ‘melalaikan’. Penggunaan media massa yang begitu meluas sama ada menerusi cetakan dan penyiaran, amat cepat berlaku penularan budaya tersebut ke seluruh ceruk rantau dunia.

Antara kejayaan misi mereka yang boleh dilihat pada hari ini adalah berteraskan kepada perluasan bahasa Eropah dan mengenepikan bahasa Arab dan tempatan sekaligus. Bagi setiap negara yang pernah dijajah, mereka akan mengutamakan bahasa penjajah mereka dalam apa jua keadaan, bukan sahaja di bidang pentadbiran dan pengurusan, malahan hingga dibawa pulang ke rumah. Generasi penjajah yang mengutamakan bahasa asing dan meminggirkan bahasa ibunda mereka sendiri, begitu ‘berbangga’ jika anak-anak mereka mampu bertutur dengan fasih bahasa tersebut sekalipun tergagap-gagap bercakap bahasa ibundanya sendiri.

Keutamaan itu diberikan dengan sepenuh jiwa dan raga kepada pengamalan bahasa asing untuk mencapai kemajuan dan kemodenan. Sebaliknya, bahasa adat dan agama dipinggir dan terus dibuang ke tepi. Hal ini berlaku di setiap negara umat Islam, bahasa Arab dibuang dan ‘diperangi’ habis-habisan. Kejayaan meminggirkan bahasa ini akan mencetuskan perubahan baru dengan wujudnya fenomena masyarakat yang tidak memahami agama dan ajaran akidahnya sendiri. Golongan ini mudah dibentuk dan mengikut acuan telunjuk Barat.

Maka, jadilah negara Arab dan negara umat Islam bagaikan cerminan negara Barat dari satu aspek. Tetapi pada aspek yang lain, mereka kehilangan jati diri, identiti bangsa, ketamadunan dan adat tradisi mereka sendiri. Mereka kelihatan asing di negara sendiri. Para orientalis yang melihat ruangan ini, mengambil sepenuh kesempatan yang ada untuk ‘mempergunakannya’.

Lalu mereka menubuhkan pusat-pusat Dakwah Kristianisasi di seluruh negeri umat Islam yang menyebarkan kebudayaan dan gaya pemikiran di kalangan para pelajar yang menuntut di institusi tersebut. Hal ini pernah difikirkan oleh Napoleon, ketika dia meminta dari penguasa yang dilantiknya di Mesir agar menghantar kepadanya 500 orang para pemimpin daerah dan suku Mesir untuk tinggal bersamanya di Perancis beberapa lama. Apabila sampai di sana, “Mereka semua menyaksikan satu umat yang hebat (bangsa Perancis) dan begitu terpengaruh dengan adat dan bahasa kami. Sebaik sahaja mereka pulang ke Mesir, mereka menjadikan kami sebahagian dari kehidupan mereka bagaikan satu pasukan yang bakal dianggotai oleh orang lain.” [1]


Hasrat Napoleon tidak terhenti setakat itu sahaja, apabila Muhamad Ali Basha menghantar delegasi dari kalangan pemuda Mesir yang diketuai oleh Rifaat Raf’at al-Thahthawi ke Perancis. Mahmud Syakir memberikan komentarnya mengenai mereka: “Mereka ini begitu terpesona dengan mengikuti setiap gaya bangsa Perancis tersebut daripada aspek bahasa dan adatnya. Sebaik sahaja pulang ke Mesir, mereka adalah satu kelompok tiruan dari Perancis. Sepanjang masa mereka hanya membesar dan mengejar pangkat sama ada kecil mahupun besar. Pengaruh yang dihidapi oleh mereka itu merupakan satu wabak dalam usaha membina sebuah masyarakat dengan menyebarkan ideologi yang mereka dapatinya di sana ke atas bangsa Islam di Mesir…” [2]


Golongan orientalis Barat ini begitu menekankan aspek kebudayaan sebagai satu sarana dalam memesongkan ideologi pemikiran sesebuah bangsa dengan pelbagai teknik dan taktik. Hal ini dijelaskan ringkas oleh Sayyid Muhamad al-Syahid sepertimana berikut:


a) Pendidikan yang diberikan tanpa sebarang manhaj (metod) yang kemas dan apa sahaja sumber boleh diambil dari apa yang difikirkan ia adalah sesuatu yang ilmiah.


b) Media massa digunakan sepenuhnya seperti filem, televisyen dan sebagainya yang dapat memberi kesan secara tidak langsung.[3][1] Lihat buku Mahmud Syakir berjudul Risalah Pada Jalan ke Arah Kebudayaan Kami (Jeddah, 1987), hlm. 108
[2] Ibid, hlm. 141.
[3] Lihat buku Sayyid Muhamad al-Syahid berjudul Kembara Fikir Islami: dari Berpengaruh kepada Gawat. (Beirut, 1994), hlm. 181.

Selasa, Februari 10, 2009

9.4 Matlamat Orientalis - Tujuan Politik Penjajahan

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Orientalis menggunakan kajian mereka untuk menguasai politik dan melaksanakan program penjajahan yang dilakukan oleh blok negara-negara Eropah dari dulu hingga kini. Syeikh Muhamad Syakir sendiri menyebutkan: “Propaganda penting yang dibawa oleh kaum Kristian ini adalah dengan membentangkan maklumat yang begitu luas dan terperinci tentang negara-negara yang ingin dijajah oleh negara Barat untuk mendapatkan penguasaan ke atas kekayaan dan kemewahan yang berada di dalamnya.”

Antara bentuk ‘cengkaman’ mereka yang dapat dinilai daripada aspek pengetahuan terperinci mereka terhadap umat Islam ialah dengan melemahkan semangat persaudaraan sesama umat Islam dengan strategi memecah belah umat bagi memudahkan umat Islam terus dikuasai. Pemecahan tersebut dilakukan dengan menghidupkan unsur fanatik perkauman, kedaerahan dan kebangsaan (nasionalisme).

Mereka menekankan budaya etnik tertentu dan menghidupkan bahasa etnik di kalangan Muslim bukan Arab seperti peminggiran bangsa Turki kepada tulisan Arab hingga kini, peminggiran bangsa Melayu di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Selatan Filipina terhadap penggunaan tulisan Jawi, kaum Barbar Amazigh di bahagian Utara Afrika yang cuba mengembalikan dialek dan tulisan mereka dan menolak penggunaan bahasa dan tulisan Arab serta beberapa bangsa lain yang mengalami nasib yang sama, seperti Turkmen, Kurdish, Uzbek, Qibti, Uighur dan sebagainya.

Bagi negara Islam yang mempunyai penduduk Arab pula, mereka ditekankan dengan dialek Arab 'Amiyyah atau Darijah (bahasa pasar) dengan lebih meluas di kalangan mereka. Pada penghujung kurun ke-20 di Maghribi, seorang orientalis yang berasal dari Skandinavia pernah mengeluarkan majalah setiap dua bulan yang menggunakan dialek Darijah Maghribiyyah (bahasa pasar Maghribi dan Algeria) dengan pembiayaan daripada wang sakunya sendiri. Di samping itu, mereka turut mengubah adat istiadat yang diamalkan oleh penduduk tempatan dengan menyogok perkara-perkara yang menjadi larangan menurut adat dan agama atas nama ‘kemodenan’.

Pada masa tersebut, para pegawai dari kalangan anak tempatan yang bekerja di bawah pentadbiran penjajah di negara-negara umat Islam telah diarahkan untuk mempelajari bahasa asing iaitu bahasa penjajah. Alasan mereka adalah untuk membuatkan para pegawai tempatan ini lebih memahami kebudayaan dan agama pihak penjajah. Namun, tujuan utamanya agar mereka mudah dipengaruhi dan dikuasai atas nama ‘pemodenan kebudayaan’ daripada terus dicengkam dengan adat dan tradisi kuno serta lapuk yang telah dimamah usia.

Anak tempatan yang di‘racun’ mindanya, para pegawai penjajah dan golongan orientalis sama-sama bersekongkol dan bekerjasama dalam mencapai misi utama mereka. Mereka saling memberikan info maklumat agar sistem penjajahan itu tetap berterusan tanpa sebarang ancaman dan penentangan yang bakal menggugat kepentingan mereka di negara yang mereka kuasai.

Kerjasama yang begitu erat di kalangan pegawai penjajah dan golongan orientalis yang dilantik menjadi pegawai koloni penjajah berterusan beberapa lama. Mereka telah ditugaskan untuk membuat kajian tentang hal ehwal ketimuran dari aspek bahasa, budaya, sejarah, politik dan juga ekonomi di kawasan tersebut.

Contohnya, seorang orientalis dari Britain telah menghasilkan sebuah buku setebal 14 jilid dengan judul “Panduan Negara Arab Teluk: Geografi dan Sejarah”. Segala maklumat ini hanya boleh diperolehi oleh para pegawai yang bertugas dengan Kementerian Imperial. Malahan, jawatan tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai selok belok kawasan setempat yang mana beliau ditugaskan.

Masih lagi berterusan antara perkaitan kajian Arab-Islam dan Imperialis Barat hingga ke hari ini, meskipun hanya terdapat segelintir sahaja para pengkaji Barat yang mempertahankan dasar keilmuan dalam mengkaji dunia timur, khususnya dunia Islam. Bukti penting yang menunjukkan perkaitan ini adalah dengan pengasasan Kolej Pengajian Timur dan Afrika di Universiti London yang dibangunkan atas cadangan daripada salah seorang anggota parlimen Britain.

Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, kerajaan Briatin mula mendapati kepentingan mereka di dunia Islam kian terhakis. Oleh itu, mereka perlu menekankan Pengajian Arab Islam dalam bentuk yang lain, lalu Kerajaan Britain menubuhkan sebuah fakulti yang mendapat tajaan daripada pihak kerajaan dengan dipimpin oleh Earl of Scarbrough bagi membuat kajian tentang senario pengajian Arab-Islam di Universiti Britain. Fakulti ini meletakkan kenyataan mengenai kepentingan kajian yang dibentangkan serta beberapa cadangan untuk memperbaiki serta meneruskan lagi kajian ini.[1]

Para tahun 1961, Kerajaan Britain telah menubuhkan fakulti lain yang diketuai pula oleh Sir William Hayter bagi kajian yang lebih terperinci. Fakulti ini telah membiayai sebilangan besar para pengkaji yang berkepakaran di bidang ini. Mereka yang berada di jurusan khusus bagi Pengajian Arab-Islam di Universiti Britain saling melawat antara satu sama lain di beberapa belas buah universiti di Amerika dan dua buah universiti di Kanada.

Lawatan mereka ke Amerika Syarikat adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah perkembangan yang berlaku di kalangan masyarakat Amerika di lapangan kajian ini. Kesemua kos perbelanjaan di bidang ini telah ditanggung dan dibiayai sepenuhnya oleh Badan korporat Rockefeller dan Ford.[2]

Apa yang jelas mengenai hubungan Pengajian Arab-Islam dengan misi politik Imperialis selepas kemerosotan misi penjajahan dari aspek ketenteraan, kerajaan Amerika masih lagi menyumbangkan dana khusus kepada beberapa buah pusat Pengajian Arab-Islam di beberapa buah universiti Amerika. Sesetengah universiti tersebut diberikan sumbangan dana sepenuhnya dan sebahagian lagi diberikan dalam bentuk sebahagian sahaja, bersesuaian dengan kajian yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Amerika dan misi politiknya.[3]

Pihak Kongres Amerika pernah menjemput secara khusus untuk Biro Kementerian Luar Negara Amerika, beberapa orang pensyarah universiti, sarjana, para pengkaji dan pakar yang berkaitan dengan Pengajian Arab-Islam untuk membentangkan natijah setiap kajian mereka. Mereka juga diberi peluang untuk menyampaikan syarahan, membentangkan kertas kerja dan berdialog dengan anggota Kongres. Pihak Kongres sendiri telah mengedarkan keputusan perbincangan yang dijalankan dengan kawalan rapi dan begitu terhad di kalangan para pentadbirnya, demi kepentingan ahli politik Amerika.[4]


[1] Lihat Report of The Interdepartmental Commission of Inquiry of Oriental, Slavonic, European and African Studies (London, 1947).
[2] Lihat Report of the Sub-Committee on Oriental, Slavonic, East European and African Studies (London,1961).
[3] Lihat Moroe Berger, Middle Eastern And North African Studies : Development and Needs. Dalam artikel daripada buletin yang diterbitkan oleh Middle East Studies Association, Vol.1. No.2, bertarikh 15 November 1967.
[4] Contoh ini boleh dilihat daripada catatan Perhimpunan Kongres pada musim panas tahun 1985 yang mencapai 442 halaman yang dibentangkan oleh Dr. Ahmad Khidr Ibrahim dengan terjemahan sebahagian daripadanya dan diterbitkan di dalam Majalah Masyarakat Kuwait sebelum peristiwa Penaklukan Iraq ke atas Kuwait.

Selasa, Januari 27, 2009

9.3. Matlamat Orientalis - Tujuan Ekonomi Perdagangan


Oleh - Mohd Fikri Bin Che Hussain


Ketika bermulanya Zaman Kebangkitan atau dikenali juga sebagai Revolusi Perindustrian di Eropah, mereka amat memerlukan kepada bahan mentah sebagai satu keperluan dalam menampung pembangunan industrinya. Selain itu, mereka juga memerlukan pasaran-pasaran baru bagi barangan yang telah dihasilkan dan tapak-tapak yang menjadi sumber utama bahan mentah yang menjadi keperluan mereka, di samping menjual semula hasil dagangan tersebut di pasaran yang lebih terbuka.

Oleh itu, pusat utama yang mempunyai bahan mentah dan pasaran dagangan mereka itu adalah blok negara Timur yang terdiri dari kalangan negara-negara Islam di benua Afrika dan Asia. Bagi menggerakkan pelan perindustrian dagangan mereka dengan lebih pantas, mereka terpaksa menjalankan kajian terhadap negara-negara tersebut dengan penyelidikan ilmiah dari sudut geografi, aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat, aspek bahasa, kebudayaan dan sebagainya.

Tujuan penguasaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak orientalis merupakan salah satu objektif utama dan berfungsi sebagai satu poin penting bagi meneruskan kajian dan penyelidikan tentang Dunia Ketimuran. Kilang industri mereka terus menerus mengeluarkan produk yang melebihi tahap pasaran tempatan sepertimana mereka juga amat memerlukan kepada bahan mentah yang terdapat di persekitaran dunia Islam.

Dengan demikian, sesetengah institusi kewangan Eropah seperti Bank Swiss dan sebagainya telah mengeluarkan pelan kewangan bulanan yang pada zahirnya menampakkan pelan kewangan bagi membangunkan ekonomi. Tetapi, hakikat yang sebenarnya ia merupakan kajian penyelidikan orientalis secara total dari pelbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

Di samping institusi-institusi kewangan di Eropah yang melaksanakan pelan ini, pelbagai industri-industri mega mula dilaksanakan dengan lebih pesat dan pihak pemerintah sendiri telah mengeluarkan banyak modal untuk kajian-kajian bagi mengenalpasti keadaan negara-negara Islam dengan lebih mendalam. Kajian tersebut sangat digalakkan terutamanya pada masa penjajahan Barat sekitar abad ke-19 dan 20.

9.2 Matlamat Orientalis - Keilmuan


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain9.2. Tujuan Keilmuan

Eropah tidak akan mampu bangkit seperti sekarang, jika mereka sendiri tidak mengkaji ketamadunan dan kemajuan umat Islam secara terperinci. Para sarjana Barat berpendapat, “Apabila Barat ingin mencetuskan kebangkitan tamadun dan keilmuan mereka, sewajarnya mereka mengkaji kepada ‘asas ilmu’ yang perlu dipelajari dari segala aspek seperti bahasa, kesusasteraan dan ketamadunannya.”[1]

Asas ilmu yang dimaksudkan di sini adalah Islam dan umatnya. Apabila kita merujuk kepada buku-buku yang mana sebahagian besarnya adalah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah. Kita pasti akan mengetahui hakikat sebenar daripada kepentingan tujuan keilmuan ini di kalangan orientalis Barat ialah mereka tidak akan meninggalkan sebuah karya yang telah ditulis oleh ulama Islam begitu sahaja. Kesemua buku tersebut akan dibaca dan dikaji sedalam-dalamnya, lantas diterjemah dan disebarkan ke tengah-tengah masyarakat mereka.

Oleh itu, Rudi Paret (1901-1983) di dalam bukunya yang berjudul ‘Pengajian Arab Islam’ membayangkan bahawa kemampuan untuk membuatkan umat Islam bangkit semula pada dekad ini adalah dengan mempelajari mengenai keilmuan Barat yang dikenali sebagai Occidentalisme (Istighrab). Justeru itu, kaum Muslimin juga perlu merangsang kebangkitan mereka dengan mendalami persediaan dalam kepelbagaian bentuk keilmuan sepertimana yang pernah dilakukan oleh pihak Barat terhadap dunia Islam sejak berkurun lampau. Mereka melakukan kajian, penyelidikan ilmiah, perubahan politik dan pembangunan ekonomi yang lebih saksama dan menyeluruh.

Namun, sebahagian orientalis ada yang mengarahkan kajian dan analisanya semata-mata untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Sebahagian mereka ada yang memahami asas-asas dan roh Islam yang terdapat di dalam medan lapangan yang menjadi teras kajian mereka. Malahan ada juga yang turut menganut Islam seperti Sir Thomas Arnold (1864-1930) yang berperanan besar dalam menyedarkan kaum Muslimin dengan bukunya yang bertajuk ‘Nasihat Dalam Islam’.

Begitu juga dengan Etienne Dinet (1861-1929) yang telah memeluk Islam dan menamakan dirinya dengan nama Nasiruddin. Selepas itu beliau bertekad untuk menetap di Algeria. Beliau telah menulis karyanya di dalam bahasa Perancis antara lain berjudul ‘Mahomet’ di lapangan sirah Nabi. Penyediaan buku tersebut turut dibantu oleh ulama Algeria, Syeikh Sulaiman Ibrahim dan dicetak di dalam bahasa Perancis dan Inggeris. Buku tersebut juga dipenuhi dengan gambar berwarna-warni dari lukisan tangan beliau yang terkenal.

Selain itu juga, beliau turut mengarang buku di dalam bahasa Perancis berjudul ‘Kehidupan Arab’, ‘Kehidupan di Padang Pasir’ dan ‘Sinar Khusus Cahaya Islam’ yang dicetak dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebuah karya lain yang turut terkenal, berjudul ‘Timur Dari Pandangan Warga Barat’ telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sebuah badan penerbitan yang diketuai oleh Umar al-Fakhuri.

Usaha yang dijalankan oleh orientalis lain, sebagai contoh di bidang hadis yang paling terkenal adalah Ensiklopedia Hadis atau al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy yang merupakan hasil usaha sejumlah orientalis yang diketuai oleh A.J. Wensinck. Ensiklopedia ini boleh dinilai sebagai hasil karya yang hebat dan dapat juga dikatakan hanya sebuah karya biasa, bergantung kepada siapa penilainya.

Bagi seorang yang baru ‘berjinak-jinak’ di bidang hadis, karya ini sudah cukup baik dan boleh dikagumi kerana disusun secara sistematik untuk memudahkan pengkaji atau mereka yang mencari sesebuah hadits dari sembilan buah kitab hadis utama iaitu Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, al-Tarmizi, al-Nasaii, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, al-Muwattha` Imam Malik dan Sunan al-Darimi.

Tetapi bagi para pengkaji yang sudah lama bergelut di bidang hadis, mereka tidak merasa begitu tergugat dengan karya seperti ini. Ini kerana, karya seperti ini dalam topik susunan indeks hadis telah berabad-abad dahulu lagi sudah disusun oleh ahli Hadis. Di antara kitab yang boleh disesuaikan sebagai sebuah ensiklopedia yang cukup terkenal ialah kitab Jami’ al-Usul karya Ibn al-Atsir. Begitu juga sebuah karya hebat berjudul Tuhfat al-Asyraf karangan al-Hafizh al-Mizzi.

Kitab Tuhfat al-Asyraf berlandaskan indeks hadis karya al-Mizzi ini disusun berdasarkan urutan periwayat hadis dari kalangan sahabat dan tabiin, bukannya mengikut turutan abjad sepertimana metod ensiklopedia yang dihasilkan oleh orientalis tadi. Seterusnya pada akhir tahun 80-an pula, muncul ensiklopedia hadis yang baru dengan tajuk Mausu’at Athraf al-Hadits setebal 12 jilid dari karya peribadi Abu Hajar Basyuni Zaghlul, seorang pengkaji di bidang hadis dari Mesir.

Keistimewaan ensiklopedia ini dengan mengumpulkan ribuan hadis dari 150 sumber rujukan dari hadis klasik dan moden dengan meletakkan awal setiap hadis dengan turutan abjad. Setiap orang yang mengetahui awal dari sesebuah hadis akan dapat menemui teks hadis secara lengkap beserta kitab yang menjadi sumber hadis tersebut.

Sepertimana yang diketahui oleh kebanyakan para pengkaji hadis, bahawa orientalis yang bertungkus lumus menyiapkan ensiklopedia itu tidak terlepas daripada mendapatkan bantuan para ahli hadis dari kalangan kaum Muslimin, khususnya Syeikh Muhammad Fuad bin ‘Abd al-Baqi, pakar hadis terkemuka dari Mesir. Hal ini diakui sendiri oleh A.J. Wensinck dalam mukadimah ensiklopedia tersebut, betapa mereka mengalami kesulitan tanpa bantuan dan keahlian Syeikh Muhammad Fuad.

Selain itu, masalah percetakan karya tersebut juga mengalami kesulitan jika tanpa bantuan seorang ahli percetakan kitab-kitab Arab dari India. Ini kerana, ketika karya itu dihantar ke India untuk dicetak di sebuah badan penerbitan Islam di India, ‘Abd al-Samad Syaraf al-Din yang menjadi pengarah penerbitan itu telah menemui banyak kesalahan di dalamnya. Hal ini amat memerlukan kepakarannya untuk memperbaiki kesilapan dan kesalahn tersebut. Tegasnya, ensiklopedia hadis karya orientalis ini sukar dibayangkan bagi proses penerbitannya seperti yang wujud sekarang tanpa jerih payah kaum Muslimin sendiri. Tetapi yang mendapat jolokan dan kemasyhuran adalah orientalisnya.

Begitupun karya tersebut tidaklah luput dari kesalahan ilmiah seperti yang dibayangkan oleh sebahagian ahli hadis sendiri. Ternyata setelah diteliti secara saksama oleh para sarjana Islam, mereka menemui banyak kesalahan di dalam karya sebesar itu. Sebagai contohnya, Dr. Sa’ad al-Marshafi dari Kuwait yang menyemak semula setiap kesalahan itu telah mencatatkan di dalam bukunya berjudul Adhwa` ‘ala Akhtha` al-Mustasyriqin. Kesalahan itu menjangkau 479 tempat secara khusus berkaitan dengan kitab Sahih Muslim sahaja.

Hal tersebut diungkapkan bukan bertujuan untuk mengingkari sumbangan orientalis pada khazanah ilmu Hadis Islam. Tetapi apa yang harus diakui seperti ditegaskan oleh Syeikh Ahmad Syakir, seorang Ulama terkemuka dari Mesir dalam Muqaddimah Sunan al-Tarmizi menjelaskan bahawa perlu diletakkan sesuatu itu seimbang dengan kedudukannya, tidak melampau dan tidak pula menguranginya. Karya mereka itu belumlah 'seberapa' bila hendak dibandingkan dengan karya-karya ulama Islam yang melimpah ruah.


[1] Lihat buku Richard Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, 1962., hlm. 36.