Tepis Dakyah Orientalis Barat

PUTRAJAYA 19 Disember 2009 - "Dakyah orientalis Barat yang masih berdegil menganggap jihad sebagai jalan untuk menyebar agama Islam ke merata tempat di seluruh dunia perlu ditangani semua umat Islam di dunia." kata Pengerusi Ulama Sedunia Prof. Dr. Yusuf Abdullah Ali Al-Qaradawi dan juga tokoh Maal Hijrah 1431H yang diterimanya dari kerajaan Malaysia. [Utusan Malaysia]

Isnin, Februari 08, 2010

KESAN PENGARUH ORIENTALISME DI DUNIA ISLAM - Aspek Akidah


Oleh - Mohd Fikri Che Hussain
i) Aspek Akidah.

Antara kesan dari penyebaran kajian orientalis di kalangan umat Islam dan negara mereka adalah dengan terwujudnya kesan pengaruh Barat yang berakar umbi di kalangan masyarakat Islam, sama ada dari para tokoh pemimpin, para pemikir, ahli politik hinggalah kepada golongan awam yang menyeru kepada pemisahan agama dan kehidupan. Mereka sedaya upaya menyeru perkara tersebut agar dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka dengan digelarkannya sebagai ideologi Sekulerisme.

Sedangkan akidah Islam terikat dengan setiap unsur kehidupan dengan keimanan kepada Allah Taala dengan pandangan secara umum yang dinyatakan oleh Islam menurut ketetapan Allah dan mampu difahami oleh setiap tahap akal manusia. Keadaan ini amat berbeza dengan ajaran Kristian yang meletakkan agama anutan mereka yang begitu menyeleweng dalam keadaan terkebelakang dan tidak bertamadun. Bahkan, ketetapan yang diletakkan oleh golongan agamawan ini memberikan keuntungan kepada pihak mereka sahaja dan membelakangkan hak masyarakat awam dari segenap keadaan.

Malahan muncul sikap agamawan yang tidak menerima sebarang bentuk pembaharuan yang menyalahi prinsip kejumudan mereka. Lalu mereka mengurung dan menghukum bunuh segolongan ilmuan yang mengkaji sains yang diambil dari lapangan keilmuan Islam pada dekad itu. Malah golongan ilmuan ini dianggap mereka yang cuba membawa anutan baru atau cuba menegakkan ajaran sihir yang tidak terdapat dalam anutan masyarakat mereka.

Lalu muncullah gelombang reformis yang mahu menyeru ke arah pemisahan agama dan kehidupan mereka kerana mahu menceburi bidang keilmuan yang dipelopori oleh umat Islam di kala itu. Mereka dengan sedaya upaya menyekat pengaruh agamawan dari terus berkembang dalam institusi masyarakat mereka. Lantas mereka cuba mendapatkan sokongan bagi membenteras pengaruh agamawan ini yang cuba menyekat kehendak keilmuan mereka.

Hal ini turut meluas di kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan dakyah ini, mereka cuba memisahkan pengaruh agama dalam isu keduniaan bagaikan tiada hubungan di antara Allah dan umat manusia atau di antara Pencipta dengan makhluknya. Mereka juga menetapkan lapangan kehidupan yang direntasi ini seperti medan politik, ekonomi dan juga sosial turut terpisah dari ajaran agama Islam.

Mereka menerima ideologi ini dengan penuh bangga tanpa melihat ke arah anutan Kristian yang diselewengkan setiap ajarannya oleh para rahib mereka dengan kepelbagaian pemalsuan yang boleh dilakukan dengan mudah di Eropah, tetapi sukar untuk dilaksanakan di negara Islam secara seratus peratus walaupun telah dicuba hampir seabad lampau.

Setelah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 di tangan Mustafa Kemal Ataturk. Perlembagaan Turki diubah 100% ke arah sekulerisme dengan pemisahan secara total antara ajaran agama dan politik keduniaan. Keadaan ini sungguh menghibakan dengan pengharaman pakaian berunsur Islam di sana. Kopiah, tarbus, jubah, tudung dan segala yang dikira sebagai busana Muslim turut dilarang dalam urusan pentadbiran kerana membawa identiti agama. Namun, pada tahun 2008 pengharaman itu ditarik balik dengan dikembalikan hak wanita Islam untuk memakainya di universiti dan pusat pengajian awam.

Keadaan umat Islam tidak akan sama dengan Eropah semasa mereka melaksanakan Revolusi Perindustrian dengan melancarkan perang kepada pihak agamawan dan juga gereja. Pemencilan kuasa gereja dapat dilihat dengan kewujudan wilayah ‘sekangkang kera’ yang diberikan kepada Pope di Vatikan dalam negara Itali untuk merealisasikan anutan ajarannya kini. Kemuncak persengketaan di Eropah ini berakhir dengan meledaknya Revolusi Perancis pada abad tersebut.

Pengaruh kebudayaan orientalis yang membawa kesan mendalam di kalangan mereka ini, cuba diterapkan di dalam kebudayaan Islam pada negara yang dijajahnya. Mereka cuba menerapkan hal ini dengan cara mengadakan program pertukaran pelajar dari negara Islam ke Perancis. Hal ini dapat digambarkan seperti yang dijelaskan oleh Syeikh Muhammad al-Sabbagh, “Para pelajar yang dirosakkan ini dihantar ke sana yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara Eropah sebagaimana yang dilakukan oleh Perancis. Perkara ini dilaksanakan selepas tercetusnya Revolusi Perancis yang merenangi lautan yang mengandungi segala bentuk kekalutan moral, ideologi dan sosio-kemasyarakatan… disebabkan inilah Perancis merupakan tempat tertumpunya para pelajar ini.” [1]

“Lantas berlepas rombongan para pelajar ini dari negara Turki, Mesir, Iran dan juga Maghribi. Setiap pelepasan rombongan para pelajar ini dikawal selia oleh para orientalis Perancis. Contohnya, rombongan para pelajar Mesir yang dihantar ke sana diseliakan oleh seorang orientalis yang bernama Jounar. Berkata salah seorang orientalis tentang delegasi pertama ini yang bertujuan untuk mendalami teknik kejuruteraan dan taktik persenjataan moden pada asasnya. Namun, pada aspek yang tersiratnya pihak pengajar Perancis begitu mengambil berat dalam aspek pengajaran ini agar pelajar Islam ini turut membawa bersama mereka kesusasteraan dan kebudayaan Perancis yang diterapkan dalam pembelajaran mereka.” [2]

Antara perkara asas yang dititik beratkan dalam kajian orientalis terhadap akidah adalah penekanan yang melampau terhadap Tasauf. Penumpuan kajian ini terutama sekali dalam perkara yang ‘tersasar’ daripada tunjang al-Quran dan al-Sunnah. Lalu didapati sebahagian mereka meletakkan neraca khusus yang mengagungkan ketokohan Ibn ‘Arabi al-Mulhid dalam medan kajian orientalis.

Lantas ia turut menjadi kajian penting bagi generasi Islam yang tidak ada sebarang asas kukuh dalam beragama untuk merongkaikan segala penumpuan di bidang Tasauf batil tersebut. Begitu juga para orientalis ini memberikan penumpuan khusus pada sebahagian kelompok atau puak yang diketahui kesesatan mereka. Kelompok tersebut yang menjadi objektif kajian mereka adalah golongan sesat Syiah Rafidhah, Isma’iliyah, Druze, Ikhwan al-Safa dan selain mereka dengan falsafah dan anutan batil.

Mereka meluangkan sepenuh masa untuk mengkaji kelompok ini yang jelas terkeluar dari kelompok Islam yang tulen dan dianggap oleh mereka sebagai salah satu daripada mazhab atau komponen Islam. Anggapan ini adalah kejahilan mereka dalam menilai antara ketulenan Islam dan kesesatan kelompok yang mendokong ajaran para guru yang terseleweng pemikiran mereka dan tersasar dari fahaman yang benar.

orientalis juga begitu menitik beratkan pada penekanan secara tidak langsung program Kristianisasi mereka dengan menubuhkan pelbagai sekolah, kolej, universiti mereka di negara umat Islam. Oleh itu, dapat dilihat dengan jelas bagaimana sebuah Kolej Pengajian Injil ditukarkan kepada Universiti Amerika yang berpengkalan di Kaherah, Beirut, istanbul dan Dubai. Tambahan pula dengan tertubuhnya Sekolah Victoria dan Sekolah Amerika yang merupakan sebuah sekolah menengah di Beirut.

Semasa majlis pembukaan Sekolah Victoria ini, Lord Cromer menjelaskan: “Objektif utama secara langsung ataupun tidak dengan tertubuhnya sekolah ini adalah untuk mendidik anak-anak Islam sebagai jambatan pengetahuan yang menghubungkan kebudayaan Barat dengan tempat kelahiran mereka di sini.” Satu ungkapan halus ini sebenarnya membawa ‘racun’ yang mampu membentuk generasi muda Muslimin yang dijangkiti fenomena tidak dapat mengenali kebudayaan dan juga akidah mereka kelak.[3]

Syeikh Sa’id al-Zahiri menggambarkan mengenai sebahagian pelajar Algeria yang menuntut di sebuah Sekolah kendalian Perancis di kota Algiers. “Mereka secara terang dipesongkan fahaman mereka dengan tidak lagi bersembahyang, berpuasa hatta tidak lagi bertutur bahasa Arab sesama mereka. Bahkan, sebahagian mereka tidak lagi meyakini bahawa al-Quran al-Karim itu adalah wahyu daripada Allah Taala.” [4]


[1] Lihat buku berjudul Kebangkitan dan Bahayanya oleh Muhammad al-Sabbagh (Damsyik, Maktab Islami -1978), hlm. 29-30.
[2] Lihat buku hasil karya Bernard Lewis berjudul The Middle East versus the West: In Encounter. Vol. 21, no.4 Oktober 1963, hlm 21-29.
[3] Lihat buku bertajuk Islam dan Tamadun Barat oleh Muhammad Muhammad Hussain. Cet. 5, (Beirut, Muassasah Risalah – 1982), hlm. 46.
[4] Lihat buku bertajuk Islam Memerlukan Pendakwah dan Penyebar oleh Muhammad al-Sa’id al-Zahiri (Dar al-Kutub al-Jaza`iriyah, Algeria), hlm. 108.

KESAN PENGARUH ORIENTALISME DI DUNIA ISLAM


Oleh - Mohd Fikri Bin Che Hussain

Para orientalis telah memberikan sumbangan besar kepada dunia Kristian bagi mencapai objektif yang dikehendakinya dari aspek agama, politik, ekonomi, imperialis dan kebudayaan.

Ketika ini pihak Barat masih lagi menggunakan istilah Orientalisme dengan menubuhkan fakulti pengajian Timur Tengah, Timur Jauh dan pelbagai lagi fakulti pengajian yang masih menerima pakai metod klasik dalam usaha mencapai objektif mereka.

Namun, pada masa yang sama terdapat kesan pengaruh negatif yang bernadikan pengajian itu di negara umat Islam dari aspek akidah, syariah, politik, ekonomi dan juga kebudayaan. Antara kesan pengaruh yang terpapar dari kesan penyelidikan orientalis ini dapat dinyatakan sebagaimana berikut:

Sabtu, Januari 16, 2010

KAEDAH ASAS ORIENTALIS (3)

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

iv) Sering Bekerjasama Sesama Mereka.

Para orientalis sering melakukan kerjasama di antara mereka dalam pelbagai lapangan, sama ada dalam proses pembelajaran dan membentangkan sebarang kertas kerja di dalam sesebuah seminar atau perhimpunan yang diadakan. Mereka juga secara sukarela untuk menjadi pensyarah pelawat yang sering berkunjung ke serata kuliah universiti di seluruh Eropah untuk mendidik para pelajar dan bertemu dengan para pensyarahnya. Semua ini dilakukan adalah untuk mewujudkan para pelajar yang berkemahiran dan mampu meneruskan agenda mereka dan objektif perjuangan mereka.


Mereka berusaha bersama dalam berkongsi tenaga dan kepakaran bagi menjayakan sesebuah konvensyen, seminar akademik dan kursus yang berkaitan. Usaha ini dapat dilihat daripada kerjasama mereka dalam merealisasikan penerbitan karya kajian mereka dan disebarkan di serata Eropah hingga ke Amerika. Begitu juga dengan kerjasama dalam usaha menjalinkan hubungan akademik sesama mereka hingga ke tahap menghulurkan dermasiswa bagi program pertukaran pelajar di kedua-dua benua bagi mencapai misi Orientalisme. Bantuan kewangan ini dihulurkan oleh sesetengah badan kebajikan yang terdapat di Amerika dan Eropah dengan diberikan kepada para pelajarnya di mana sahaja mereka berada.

v) Bersikap Prihatin Sesama Mereka.

Sikap prihatin di kalangan orientalis juga jelas tercermin daripada usaha yang mereka lakukan. Segala kesungguhan dalam menyampaikan maklumat dan panduan berkaitan dengan apa yang mereka miliki, dilakukan dengan penuh ketekunan. Malahan mereka menganggapkan bahawa ilmu di bidang ini adalah sesuatu yang wajar diwarisi bagi memenuhi keperluan masyarakat Eropah dalam menghadapi kebangkitan Dunia Timur.

vi) Bersikap Fleksibel & Bertolak Ansur Dengan Mereka Yang Tidak Sependapat.

Para orientalis ini begitu fleksibel dan amat bertolak ansur dalam menghadapi bangkangan mereka yang tidak sependapat. Segala pertikaian dan perbalahan yang membawa ke kancah permusuhan dan sengketa, dijauhi dengan cara yang paling baik. Segala tindak balas dan respon negatif cuba dihindari sejauh mungkin.

Lantaran itulah dalam soal rundingan antara negara yang pernah dijajah, kebanyakan usaha kemerdekaan ini tidak berjaya dilakukan kerana sikap para perunding Barat yang kebanyakannya mengetahui bahasa anak tempatan telah berjaya meracuni pemikiran para perunding tersebut dengan bahasa yang indah dan janji manis yang ditaburkan. Mereka tidak akan melakukan kesilapan dengan bersikap melenting dan enggan bertolak ansur.

Akibat daripada strategi ini telah menyebabkan para pemerintah Timur tersungkur di kaki penjajah yang bijak memainkan peranan para orientalis dalam mencapai misi mereka. Kelembutan yang penuh ‘berbisa’ ini merupakan taktik untuk kebaikan jangka pendek dan juga jangka panjang yang sukar diramal oleh sesetengah manusia yang kurang menggunakan akal fikiran mereka.
vii) Sering Menggunakan Kaedah Penipuan Dalam Sesetengah Isu.

Sikap lembut dan penuh toleransi yang diamalkan oleh para orientalis ini cukup memberikan rangsangan dan memperlihatkan kehebatan mereka kepada para pelajarnya. Tidak hairanlah kebanyakan mereka yang terpedaya dengan penglihatan daripada paparan akhlak ini, akan berjuang bermati-matian dalam menegakkan ‘ajaran’ gurunya apabila pulang ke tanah air kelak.
Sedangkan hal ini merupakan satu taktik ‘penipuan’ oleh para orientalis dalam mengaburi mata setiap pelajarnya.
Modus operandi ini diguna pakai oleh mereka sejak berkurun lampau dan ternyata berjaya mempengaruhi sebahagian besar para pelajarnya. Namun pembohongan yang dilaksanakan ini adalah demi mencapai objektif mereka, kerana mereka tidak perlu bersikap warak terutamanya dalam usaha menjalankan sebarang rundingan dengan golongan yang bukan terdiri daripada bangsa mereka seperti umat Islam dan bangsa Timur.
Hal ini juga yang berjaya dilakukan dalam menanam keyakinan kepada para pelajar Islam yang menuntut ilmu pengajian Islam di kebanyakan universiti di sekitar Eropah dan Amerika di tangan mereka.

Isnin, Ogos 31, 2009

KAEDAH ASAS ORIENTALIS (2)

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

iii) Tidak Kedekut Dalam Melaburkan Wang Untuk Kajian.

Golongan orientalis ini tidak langsung merasa lokek untuk menghabiskan wang bagi melakukan sebarang kajian ilmiah berkaitan sesuatu perkara yang dianggap penting bagi pengetahuan masyarakatnya. Bahkan, segala usaha mereka mendapat bantuan penuh pihak kerajaan Barat dalam apa bentuk saluran yang diperlukan. Mereka dibantu untuk mendirikan institusi swasta atas nama ‘yayasan kebajikan’ yang membolehkan para orientalis ini berupaya untuk mencari bahan yang diperlukan dalam kajian mereka.

Segala bahan rujukan dapat dibeli dan dikumpulkan dengan bantuan pihak kerajaan dan badan swasta yang turut membantu serta perjalanan ke lokasi kajian di sesebuah tempat yang jauh sekitar Timur Tengah dapat dijalankan dengan mudah. Sekiranya lokasi yang dituju itu mempunyai sebarang konflik politik yang sedang berlaku, mereka akan dapat melepasinya dengan bantuan pihak kerajaan dengan diletakkan posisi sebagai pegawai kerajaan dan juga ketua perunding yang disenaraikan sama kedudukannya dengan pegawai kelas atasan.

Setiap kajian yang dapat diselesaikan dengan baik, turut dibantu oleh badan kerajaan dalam usaha mencetak dan menyebarkannya. Hal ini begitu berbeza dengan apa yang berlaku di dunia Timur yang amat mengongkong para pengkaji dalam lapangan kajian akademik. Sedangkan pernah suatu ketika dahulu, umat ini merupakan satu bangsa yang mampu menguasai fungsi keilmuan dan menjadi pusat ketamadunan dunia.

iv) Sering Bekerjasama Sesama Mereka.

Para orientalis sering melakukan kerjasama di antara mereka dalam pelbagai lapangan, sama ada dalam proses pembelajaran dan membentangkan sebarang kertas kerja di dalam sesebuah seminar atau perhimpunan yang diadakan. Mereka juga secara sukarela untuk menjadi pensyarah pelawat yang sering berkunjung ke serata kuliah universiti di seluruh Eropah untuk mendidik para pelajar dan bertemu dengan para pensyarahnya. Semua ini dilakukan adalah untuk mewujudkan para pelajar yang berkemahiran dan mampu meneruskan agenda mereka dan objektif perjuangan mereka.

Mereka berusaha bersama dalam berkongsi tenaga dan kepakaran bagi menjayakan sesebuah konvensyen, seminar akademik dan kursus yang berkaitan. Usaha ini dapat dilihat daripada kerjasama mereka dalam merealisasikan penerbitan karya kajian mereka dan disebarkan di serata Eropah hingga ke Amerika. Begitu juga dengan kerjasama dalam usaha menjalinkan hubungan akademik sesama mereka hingga ke tahap menghulurkan dermasiswa bagi program pertukaran pelajar di kedua-dua benua bagi mencapai misi Orientalisme. Bantuan kewangan ini dihulurkan oleh sesetengah badan kebajikan yang terdapat di Amerika dan Eropah dengan diberikan kepada para pelajarnya di mana sahaja mereka berada.

v) Bersikap Prihatin Sesama Mereka.

Sikap prihatin di kalangan orientalis juga jelas tercermin daripada usaha yang mereka lakukan. Segala kesungguhan dalam menyampaikan maklumat dan panduan berkaitan dengan apa yang mereka miliki, dilakukan dengan penuh ketekunan. Malahan mereka menganggapkan bahawa ilmu di bidang ini adalah sesuatu yang wajar diwarisi bagi memenuhi keperluan masyarakat Eropah dalam menghadapi kebangkitan Dunia Timur.

KAEDAH ASAS ORIENTALIS (1)

Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain

Antara kaedah asas yang digunakan oleh para orientalis dalam usaha untuk mencapai matlamat mereka, boleh diringkaskan sebagaimana berikut:

i) Ikhlas Dalam Kajian & Melaksanakannya Bersungguh-Sungguh.

Antara perkara yang menjadi tarikan dalam konsep asas bagi seseorang orientalis dalam melaksanakan sebarang kajiannya adalah dari aspek kesungguhan mereka. Keistimewaan ini dapat dilihat daripada ketekunan mereka melakukan kajian penyelidikan dengan begitu ikhlas. Malahan mereka sanggup mengorbankan harta, masa dan tenaga bagi mencapai objektif tersebut.

Hal ini dapat diperhatikan dengan kepelbagaian usaha yang mereka tampilkan dengan penuh kesungguhan seperti melakukan penulisan terhadapa kajian yang telah dilakukan, melaksanakan sebarang bentuk program akademik seperti seminar dan perhimpunan, lawatan sambil belajar dan pelbagai lagi aktiviti yang berkaitan dengan kajian penyelidikan mereka.

ii) Sukakan Kemasyhuran & Berkeinginan Kuat Dalam Mendapat Maklumat.

Orientalis amat sukakan kemasyhuran dan menjadi rujukan utama bagi setiap kajian yang dilakukannya. Tidak hairanlah mereka adalah satu golongan yang begitu berkeinginan kuat untuk mendapatkan sebarang maklumat dalam sesuatu kajian yang dilakukan oleh mereka. Mereka begitu bersungguh dalam mencari maklumat terbaik bagi sesebuah masyarakat dan etnik yang di luar lingkungan mereka.
Mereka akan cuba mencari bahan ilmiah yang terdapat pada satu-satu etnik yang menjadi objektif kajian mereka daripada bahan berbentuk manuskrip, buku dan juga hingga ke batu-batu nesan yang mempunyai tulisan di atasnya. Malahan mereka mengetahui sejarah sesuatu bangsa dan persekitarannya yang menjadi objektif kajian mereka melebihi pengetahuan anak kelahiran tempatan itu sendiri.

Rabu, Julai 22, 2009

i) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam


Oleh: Mohd Fikri Bin Che Hussain


Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling ‘memualkan’ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. Bahkan, mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. Oleh itu, mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya.

Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. Antara buku yang telah diberikan ‘amaran’ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri, antaranya “Sirah Ibn Ishaq”, “Sejarah al-Waqidi”, “Sejarah Abu al-Mikhnaf”, “Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya.

Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut, seperti Ibn Ishaq, al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah. Manakala, hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian penyelidikan mereka.

Isnin, April 20, 2009

h) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan

Oleh: Mohd Fikri bin Che Hussain

Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam. Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam.

Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan ‘mata pedang’ dan kekerasan. Segala bentuk keganasan dipaparkan, sekalipun terpaksa mereka-reka ‘jalan’ cerita yang baru sehingga tergadai maruah diri dan dicop sebagai penipu. Bagi mereka, itu semua tidak penting dan perlu dibimbangkan. Apa yang utama adalah mewujudkan keraguan dan kesamaran di minda umat Islam dan ajarannya.

Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules, pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis, pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi.

Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi.


Segala bentuk pemalsuan ini telah dinyatakan oleh Dr. al-Dib yang mengisahkan tentang harta benda al-Zubair bin al-‘Awwam radhiyallahu 'anhu yang diulas oleh Durant mengenai kisah ini, “al-Zubair mempunyai beberapa buah rumah di setiap bandar dan juga seribu kuda yang baik serta 10,000 orang hamba…” Sedangkan apa yang dinyatakan berdasarkan sumber buku Islam yang dipercayai menjelaskan sebagaimana berikut: “al-Zubair mempunyai seribu hamba yang membayar bayaran cukai kepadanya setiap hari. Tetapi beliau langsung tidak memasukkan ke rumahnya walaupun satu dirham kerana beliau bersedekah kesemuanya.”

Apabila dikaji semula oleh Dr. al-Dib berkaitan hal ini, jelas dapat diperhatikan penyelewengan yang dilakukan oleh orientalis ini yang menambahkan dengan seribu kuda yang baik. Kalimah ini diselitkan tanpa sebarang asas dan sumber yang pasti. Seterusnya kisah al-Zubair memberikan sedekah pada keseluruhan hartanya itu tanpa satu dirham pun yang masuk ke rumahnya, tidak dinyatakan langsung kenyataan ini. Adakah ini yang dikatakan amanah akademik?[1]


[1] Lihat tajuk artikel Metod Penulisan Sarjana Barat Terhadap Sejarah Islam oleh ‘Abd al-‘Azhim al-Dib. Majalah al-Ummah, Qatar. Bil. 27, hlm. 115-116.