Tepis Dakyah Orientalis Barat

PUTRAJAYA 19 Disember 2009 - "Dakyah orientalis Barat yang masih berdegil menganggap jihad sebagai jalan untuk menyebar agama Islam ke merata tempat di seluruh dunia perlu ditangani semua umat Islam di dunia." kata Pengerusi Ulama Sedunia Prof. Dr. Yusuf Abdullah Ali Al-Qaradawi dan juga tokoh Maal Hijrah 1431H yang diterimanya dari kerajaan Malaysia. [Utusan Malaysia]

Ahad, November 30, 2008

5) Definisi Orientalisme Menurut Perspektif Barat

Oleh: Mohd Fikri Che Hussain

ISTILAH orientalis ini mulai muncul di Eropah dan dunia barat sejak beberapa kurun sebelum ini dalam bentuk yang tidak teratur dan tersusun. Namun, usaha ini menampakkan penekanan yang begitu ketara dan penuh kecemerlangannya pada abad ke-19.

Sekalipun sebelum itu mereka telah mengkaji timur berkaitan dengan bahasa dan agamanya terutama sekali agama Islam dengan begitu banyak kajian yang dihasilkan. Namun, diharapkan agar istilah ini mulai muncul buat pertama kalinya dari penyelidikan A. J. Arberry di dalam sebuah kaji selidiknya, sebagaimana dia menjelaskan:

“Bukti asal bagi istilah Orientalis ini ditemui pada tahun 1638 yang dikemukakan oleh seorang anggota gereja di timur atau Greek. Manakala pada tahun 1691, Anthony Wood (1632-1695) dan Samuel Clarke (1675-1729) telah menyifatkan dan mendakwa bahawa mereka adalah Orientalis kerana mengetahui beberapa jenis dialek pertuturan bahasa timur. Begitu juga dengan Lord Byron (1788-1824) di dalam ulasannya terhadap bukunya yang berjudul Childe Harold's Pilgrimage menceritakan tentang Thornton yang begitu mahir dengan bahasa timur menunjukkan bahawa dia seorang Orientalis yang tulen.”[1]

Beliau turut menyatakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kamus Oxford mengenai orientalis iaitu, “Mereka yang pakar berkaitan dengan bahasa-bahasa dan kesusasteraan timur.”[2]

Sebilangan sarjana barat yang percaya bahawa kemunculan istilah Orientalis ini agak lewat, sepertimana yang didakwa oleh orientalis berbangsa Perancis bernama Maxim Rodinson yang mengatakan istilah ini hanya timbul di Perancis pada tahun 1799 dan digunakan dalam bahasa Inggeris di England sekitar tahun 1838. Istilah ini muncul secara mendadak akibat keperluan dalam mewujudkan sebuah Fakulti Pengajian Ketimuran di sana. Tambahan pula, keperluan mereka untuk mengambil para sarjana yang mahir untuk membantu menguruskan penerbitan majalah, pertubuhan intelek dan jurusan pengajian akademik.[3]

Namun, bagi sarjana Muslim seperti Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab menetapkan, bahawa pengajian akademik yang ditaja oleh pihak barat di kalangan Ahli Kitab sama ada Yahudi dan Kristian dengan dinamakan sebagai orientalis ini lebih memfokuskan kajian terhadap Islam dan penganutnya.

Mereka menumpukan kajian dan perbincangan dari kepelbagaian aspek sama ada akidah, syariah, kebudayaan, ketamadunan, sejarah, sistem peraturan, sumber semulajadi dan segenap kemampuan yang dimiliki di kalangan umat Islam. Tujuan utama mereka adalah untuk menyelewengkan ajaran Islam daripada penganutnya, selain menimbulkan keraguan di minda mereka terhadap ajaran Islam. Percubaan ini berpandukan kajian terperinci yang dinamakan sebagai kajian akademik, di samping menempelkan semangat perkauman dan perbezaan budaya yang cenderung kepada barat Kristian berbanding timur yang Islami.[4]

Kekuatan pengaruh dan dakyah yang digunakan mereka ini dapat dilihat dengan kemampuan mereka mewujudkan generasi umat Islam yang begitu terpengaruh dengan kemodenan barat. Sepulangnya mereka dari sana, mereka cuba sedaya upaya untuk menghidupkan kebudayaan dan kemajuan itu pada sangkaan mereka di dalam negara umat Islam.

Semua ini dapat dilihat pada awal abad ke-20, penyerapan kebudayaan itu berlaku dengan begitu pantas hinggakan umat Islam sendiri sanggup menanggalkan keislamannya, demi berkiblatkan barat. Puluhan negara umat Islam terpengaruh dengan pelbagai ideologi seperti nasionalis, kapitalis, sosialis dan juga komunis.

[1] Lihat buku Orientalis Britain oleh A.J. Arberry, hlm 8.
[2] Ibid. hlm. 8.
[3] Lihat buku Gambaran Barat Dan Pengajian Sarjana Barat Terhadap Islam oleh Maxime Rodinson, hlm. 27-101.
[4] Lihat buku Pandangan Islam Terhadap Orientalis oleh Ahmad Abdul Hamid Ghurab dalam, hlm. 7.

Jumaat, November 28, 2008

4) Definisi Orientalisme Menurut Bahasa Arab


Oleh: Mohd Fikri Che Hussain


KALIMAH Orientalisme ini disebut di dalam bahasa Arab sebagai Istisyraq (استشراق) yang diambil dari kalimah Isyraq (إشراق) dan ditambah dengan tiga huruf iaitu alif (أ), sin (س) dan ta` (ت) yang memberi maksud menuntut kepada cahaya atau petunjuk yang terbit dari timur, memandangkan cahaya matahari terbit dari sebelah timur.
Begitu juga dengan kelahiran tiga agama besar dunia yang muncul dari timur iaitu Yahudi, Kristian dan Islam. Oleh itu, pengertian Orientalisme jika difokuskan dengan lebih khusus ia merupakan satu kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Orientalis di barat mengenai kajian hal ehwal timur seperti agama dan budaya di timur.

Khususnya pengkajian ini tertumpu tentang agama Islam, kaum muslimin, pegangan akidah, syariat perundangan, sejarah, sosio budaya dan masyarakat, ketamadunan, keilmuan serta pelbagai lagi perkara yang bersangkutan dengan mereka.

Secara ringkas dapat dibayangkan bahawa kegiatan penyelidikan tersebut secara umum berlangsung di dalam pelbagai bidang seperti berikut:

1. Bidang arkeologi.
2. Bidang sejarah.
3. Bidang bahasa dan dialek.
4. Bidang agama.
5. Bidang kesusasteraan.
6. Bidang keturunan.
7. Bidang kemasyarakatan.
8. Bidang adat istiadat setempat.
9. Bidang politik.
10. Bidang ekonomi.
11. Bidang kajian hayat flora dan fauna.

Ringkasnya, setiap keilmuan ini dilakukan menurut bidang masing-masing berkaitan dengan hal ehwal ketimuran. Jadi, dapat dibayangkan keluasan bidang dan ruang lingkup yang dikaji oleh para orientalis itu memerlukan ketekunan dan kesungguhan untuk mencapainya.

Manakala kajian berkenaan dengan keilmuan Barat pula yang berlawanan dengan Orientalisme dikenali sebagai Oksidentalisme (Occidentalisme) diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Istighrab (استغراب) yang diambil dari kalimah Gharb (غرب) merupakan gabungan tiga huruf iaitu ghain (غ), ra` (ر) dan ba` (ب) membawa erti barat.

Khamis, November 27, 2008

3) Definisi Orientalisme

Oleh: Mohd Fikri Che Hussain

Orientalisme berasal dari perkataan orient yang berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud timur, jika menurut geografinya ia merupakan bahagian dunia sebelah timur dan dari aspek etnologinya bermaksud bangsa-bangsa yang tinggal di benua sebelah timur.

Kalimah orient ini telah mempengaruhi penggunaannya hingga ke bahasa lain di Eropah sepertimana bahasa Inggeris. Oriental di dalam bahasa Inggeris menunjukkan makna kepada perkara yang bersifat ketimuran dan terlalu luas ruang lingkupnya.

Orientalis pula adalah kata nama bagi pelaku atau orang yang mengamalkannya dan ia merupakan seorang yang berkemahiran tentang hal berkaitan dengan timur. Lebih mudah difahami sebagai pakar tentang budaya dan bahasa timur atau ahli ketimuran.

Manakala, kalimah isme (Belanda) ataupun ism (Inggeris) pula memberikan makna tentang sesuatu fahaman atau ideologi. Oleh itu, jika disambungkan kalimah Orientalisme ini, ia memberi pengertian tentang suatu fahaman atau aliran yang berkeinginan untuk mengkaji selidik hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran dari pelbagai aspek dan bentuk.

Lawan kata orient ini di dalam bahasa Perancis ialah occident yang bermaksud barat, jika menurut geografinya ia merupakan bahagian dunia sebelah barat dan dari aspek etnologinya bermaksud bangsa-bangsa yang tinggal dan mendiami di benua sebelah barat.

Perbezaan ini jelas ketara dan tidak pernah kedengaran sebelum ini, namun istilah Oksidentalisme (Occidentalisme) akan disebut sebagai satu keilmuan yang baru muncul dalam lingkungan disiplin ilmu Islam pada topik yang akan datang.

Rabu, November 26, 2008

2) Pengenalan Orientalis

Oleh: Mohd Fikri Che Hussain

KALIMAH orientalis mempunyai banyak makna bagi sesetengah tokoh. Namun sebaiknya diambil dari tokoh terkenal yang cenderung di bidang ini sebagaimana menurut Edward W. Said dalam bukunya ‘Orientalisme’ di mana kalimah orientalis merujuk kepada "sesiapa sahaja khususnya orang Barat yang mengajar, menulis atau mengkaji tentang hal ehwal dunia ketimuran."

Dalam pengertian yang lebih khusus, orientalisme lebih merujuk kepada "satu gerakan pengkajian hal ehwal Islam, budaya bangsa dan masyarakat Muslim oleh orang Barat". Sama ada dengan tujuan ilmiah semata-mata atau untuk tujuan keagamaan dan juga politik.

Hubungan awal antara orientalisme dan kristianisasi dikatakan sangat erat sejak abad ke-13 Masihi. Mubaligh Kristian khususnya ke sebelah wilayah Timur sangat digalakkan mempelajari bahasa dan budaya hidup Muslim bagi memudahkan pencapaian misi mereka. Malah, di peringkat awal, boleh dikatakan Kristian menjadi pendorong kepada gerakan ini.

Jadi, apakah tujuan sebenar gerakan orientalisme ini?

Sebaiknya dinyatakan secara ringkas, terdapat pelbagai tujuan gerakan ini. Objek kajiannya meliputi peradaban, agama, seni, sastera, bahasa dan kebudayaan. Gagasan pemikiran ini telah memberikan kesan yang besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dan dunia Islam.

Menurut Mahmud Hamdi Zaqzuq, orientalis boleh dibahagi kepada golongan seperti berikut:
1- Golongan yang mengkaji Islam atas nama akademik tetapi terselit niat jahat untuk memasukkan racun mereka bagi mengelirukan masyarakat Islam tentang anutan mereka. Mereka ini kebanyakannya terdiri daripada sebilangan pekerja yang berkhidmat di gereja.

2- Golongan lain ialah orientalis yang hanya mencari upah membuat kajian untuk kepentingan negara mereka sama ada dari segi ekonomi, penjajahan politik dan sebagainya.

3- Golongan seterusnya ialah orientalis yang mengkaji Islam secara objektif. Mereka berpegang kepada prinsip akademik yang hanya berminat mencari fakta kebenaran.

Namun, sebahagian besar mereka adalah dalam kumpulan pertama dan kedua. Mereka dilihat sangat aktif memain peranan meracuni pemikiran umat Islam agar tidak kuat berpegang kepada ajaran Islam, jikapun tidak meninggalkannya terus. Pelbagai keraguan dan syak wasangka ditimbulkan khususnya tentang asas dan sumber ajaran Islam iaitu al-Quran dan sunah.

Terdapat juga sebahagian orientalis yang bersikap objektif dengan menghasilkan sesuatu yang berfaedah seperti kamus ataupun kajian sejarah yang diiktiraf sebagai sangat berautoriti dalam perkembangan keilmuan Arab (timur) dan menjadi rujukan di kalangan masyarakat Arab / Islam sendiri.

Namun, seperti yang dinyatakan tadi, golongan ini adalah kelompok minoriti. Oleh kerana objektif mereka dalam menjalankan penyelidikan ilmiah, sebahagian mereka menemui kebenaran dan memeluk Islam.

Dari segi perundangan Islam, orientalis agak berjaya memainkan peranan mereka menyogokkan bahawa undang-undang bukanlah sebahagian ajaran Islam. Islam hanya menekankan aspek akidah, moral dan akhlak.

Atas nama keadilan dan hak asasi, pengaruh ini semakin jelas di kalangan masyarakat. Ia dapat dilihat menerusi suara-suara yang memperjuangkan kebebasan sepenuhnya atau Islam liberal di kalangan umat Islam untuk menentukan apa yang baik dan buruk untuk mereka beralaskan landasan barat.

Selasa, November 25, 2008

1) Pendahuluan


Assalamualaikum

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Blog ini dibina bertujuan untuk berkongsi sedikit pengetahuan yang saya dapati daripada pembacaan saya. Banyak perkara yang masih kita belum ketahui mengenai 'bahaya' ideologi Orientalisme yang menerjah ke dalam akal pemikiran bangsa kita sejak dulu.
Semoga kita memperolehi sedikit maklumat....

Setiap apa yang dinukilkan di dalam blog ini, sebaiknya disebutkan rujukannya... kerana sebahagian besar dari hasilannya adalah dari kandungan buku saya yang diterjemah dan diolah oleh saya sendiri. Kemudiannya ia bakal diterbitkan oleh pihak penerbit sedikit masa lagi. Insya Allah.

Sekian terima kasih...

Wassalam

Mohd Fikri Che Hussain @ Alamghiri